Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu, położone jest w północnej części Polski na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (na szerokości geograficznej północnej 53°07' i długości wschodniej 18°00'). Miasto zajmuje powierzchnię 175,98 km² i graniczy z gminami: Białe Błota, Sicienko, Koronowo, Osielsko, Dobrcz, Zławieś Wielka, Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2016 r. w mieście było zameldowanych 355.000 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 2.017 osoby/km2. Pod względem liczby ludności Bydgoszcz zajmuje 8 miejsce na liście miast w Polsce.

Bydgoszcz stanowi duży ośrodek kulturalny, akademicki, medyczny, wojskowy i sportowy. Jest ważnym węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej w kraju, posiada Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz port rzeczny.

Bydgoszcz jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym, z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, w którym około 30 ha znalazło się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Bydgoszcz jest również miastem zielonym, z licznymi terenami parkowymi i Wyspą Młyńską. Miasto otacza pierścień około 3,5-3,6 tys. ha lasów spełniających funkcje ochronne, wypoczynkowe i estetyczne.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

TRANSPORT DROGOWY

Bydgoszcz to ważny węzeł dróg krajowych leżący na przecięciu korytarzy dróg ekspresowych nr 5 i 10. Obecnie przez Bydgoszcz, ulicami układu podstawowego przebiegają drogi krajowe nr 5, 10, 25 i 80 oraz drogi wojewódzkie i powiatowe.

Ranga miasta, jak i lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków drogowych, skutkuje stosunkowo dużym udziałem pojazdów ciężkich w strukturze ruchu. Ruch tranzytowy przez miasto stanowi na głównych ciągach 10 do 13% ruchu ogólnego i nie odbiega od normy krajowej w porównaniu z miastami o podobnej wielkości. Problem ruchu tranzytowego dotyczy głównie kierunku północ - południe (droga nr 5). Tranzyt na kierunku wschód - zachód został przejęty przez południową obwodnicę miasta (droga krajowa nr 10).

Istniejący układ ulic miejskich tworzą wg kategorii administracyjnych drogi krajowe (o długości 37,2 km), wojewódzkie (o długości 8,2 km), powiatowe (o długości 147,9 km) i gminne (o długości 498,2 km).

Na terenie Bydgoszczy znajduje się 506,9 km dróg (73,3%) o nawierzchni utwardzonej.

TRANSPORT KOLEJOWY

W bezpośrednim oddziaływaniu miasta przebiegają drogi kolejowe dużego znaczenia, należące do sieci dróg AGTC1. Stanowią one część międzynarodowych korytarzy linii transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących. Należą do nich linia nr 131 (z pominięciem odcinka Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz – Maksymilianowo) oraz linia nr 201. Linie te wchodzą w skład VI paneuropejskiego korytarza transportowego i są oznaczone numerem C-E65. Bydgoski węzeł kolejowy tworzą linie kolejowe: nr 18, 131, 201, 209 oraz 356. W rejonie Bydgoszczy funkcjonuje 6 stacji kolejowych i 8 przystanków osobowych.

Operatorami przewozów kolejowych (pasażerskich) w województwie są dwa podmioty: Arriva PCC (na liniach nie zelektryfikowanych) oraz na pozostałych liniach Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna.

Długość linii kolejowych przebiegających przez obszar Bydgoszczy wynosi 56,1 km, natomiast łączna długość torów kolejowych to ponad 120 km.

TRANSPORT TRAMWAJOWY

Komunikacja tramwajowa jest jednym z ważniejszych elementów transportu publicznego w Bydgoszczy.

Aktualnie Miejskie Zakłady Komunikacyjne posiadają 114 pojazdów, w tym :

 • 110 szt. tramwajów typu 805 Na (rok produkcji 1980-1990);
 • 2 szt. tramwajów typu 805 NM (rok produkcji 2003);
 • 2 szt. Tramwajów typu 122 N (rok produkcji 2008).

Tramwaj Fordon Spółka z o.o. posiada 12 klimatyzowanych, niskopodłogowych jednostek tramwajowych PESA 122N.

W roku 2016 funkcjonowało 10 linii tramwajowych łącznej długości 121.8 km.

Tabela – Podstawowe parametry funkcjonalne linii tramwajowych [Źródło: www.zdmikp.bydgoszcz.pl]

Nr linii Trasa Długość linii [km] Średnia dzienna ilość kursów w jednym kierunku
1 Las Gdański - Wilczak 6,8 54
2 rondo Kujawskie - Las Gdański 10,8 55
3 Łoskoń - Wilczak 18,3 55
4 Glinki - Bielawy 8,6 92
5 Łoskoń - Rycerska 17,5 78
6 Bielawy - Łęgnowo 12,6 56
7 Niepodległości - Kapuściska 14,7 58
8 Kapuściska - Rycerska 8,2 78
9 Stomil - rondo Kujawskie 7,7 24
10 Las Gdański - Niepodległości 16,6 24

PRZEMYSŁ

Do obliczeń hałasu przemysłowego, na potrzeby mapy akustycznej Bydgoszczy, uwzględnionych zostało w sumie 139 zakładów przemysłowych i handlowo-usługowych położonych w charakterystycznych, opisanych wyżej obszarach miasta. Zakłady przemysłowe uwzględnione w obliczeniach mapy akustycznej stanowią reprezentatywną charakterystykę działalności produkcyjno-gospodarczej występującej na terenie Bydgoszczy.

Do największych należą:

 • przemysł ciężki - m.in. Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. "FOD", TELE-FONIKA KABLE S.A., Fabryka Form Metalowych "FORMET" S.A.
 • przemysł chemiczny - Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.,
 • przemysł drzewny - Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA - MULTI" S.A.,
 • przemysł spożywczy - JUTRZENKA COLIAN S.A., Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" Grajewo - Zakład Produkcji Mleczarskiej w Bydgoszczy, FROSTA Sp. z o.o.,
 • przemysł energetyczny - Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. EC-I, EC-II i EC-III.
 • pozostałe branże działalności produkcyjno-usługowej - UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków, TYCO ELECTRONICS, Volex Poland Sp. z o.o., Zakład Urządzeń Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z o.o. i inne.

Na wielkość emisji hałasu w poddanych analizie zakładach produkcyjnych, oprócz źródeł punktowych i powierzchniowych zależnych od stosowanej technologii produkcji, istotny wpływ ma także rodzaj i sposób wykorzystania środków transportu surowców i wyrobów oraz sposób ich załadunku (suwnice, dźwigi, wózki widłowe, taśmociągi).

Jako źródła przemysłowe uwzględniono również 118 parkingów samochodowych.

TRANSPORT LOTNICZY

Ośrodkiem transportu lotniczego w Bydgoszczy jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz (kod IATA: BZG, kod ICAO: EPBY) położony w południowej części miasta (Bydgoszcz/Szwederowo), częściowo poza granicą miasta (granica miasta przebiega w przybliżeniu w połowie pasa startowego). Lotnisko posiada jeden pas startowy o nawierzchni betonowej z progami "08" (starty i lądowania w kierunku wschodnim) i "26" (starty i lądowania w kierunku zachodnim). Pas startowy lotniska znajduje się ok. 2,5 km od centrum Bydgoszczy.

W roku 2016 Port Lotniczy obsłużył 337000 pasażerów. Liczba operacji wyniosła 6574.

Przewozy pasażerskie realizowane są głównie przez dwa typy samolotów:

 • Boeing 737-8AS;
 • SF-34.

W pobliżu Portu Lotniczego funkcjonuje drugie lotnisko, będące w posiadaniu Aeroklubu Bydgoskiego. Zlokalizowana jest tam stacjonarna baza śmigłowcowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz lotnisko lotnictwa ogólnego.

Przejście do części mapowej portalu