• Bydgoszcz1
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz2
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz3
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

na niniejszym portalu zaprezentowano wyniki "Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy" ze stanem na 2016 r. i systemu stałego monitoringu hałasu oraz zaktualizowany "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy".

Program naprawczy został przyjęty uchwałą Nr LXI/1355/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy", którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. poz. 3397.

Przejście do części mapowej portalu