Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy

Uchwała Nr XLVI/974/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”, publikacja w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 października 2013r. poz. 2997.

Kliknij, aby pobrać uchwałę.