Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu, położone jest w północnej części Polski na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (na szerokości geograficznej północnej 53°07' i długości wschodniej 18°00'). Miasto zajmuje powierzchnię 175,98 km² i graniczy z gminami: Białe Błota, Sicienko, Koronowo, Osielsko, Dobrcz, Zławieś Wielka, Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2011r. w mieście było zameldowanych 356.177 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 2.024 osoby/km2. Pod względem liczby ludności Bydgoszcz zajmuje 8 miejsce na liście miast w Polsce.

Bydgoszcz stanowi duży ośrodek kulturalny, akademicki, medyczny, wojskowy i sportowy. Jest ważnym węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej w kraju, posiada Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz port rzeczny.

Bydgoszcz jest wielobranżowym ośrodkiem przemysłowym, z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, w którym około 30 ha znalazło się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Bydgoszcz jest również miastem zielonym, z licznymi terenami parkowymi i Wyspą Młyńską. Miasto otacza pierścień około 3,5-3,6 tys. ha lasów spełniających funkcje ochronne, wypoczynkowe i estetyczne.