Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Mapa przeglądowa
Mapa imisyjna
Mapa różnicowa
Mapa wrażliwości

Strona główna

Szanowni Państwo,

Na niniejszym portalu zaprezentowano wyniki „Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy” i systemu stałego monitoringu hałasu oraz zaktualizowany „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.

Wyniki opracowanej w 2012r. „Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy” ze stanem na dzień 31 grudnia 2011r. uwzględniają zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.). 

Zaktualizowany „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy” został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/974/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”, którą opublikowano w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 października 2013r. poz. 2997.